Метою курсу «Семінар з наукових досліджень» є отримання знань та вмінь проведення самостійних наукових досліджень за типовими напрямками в матеріалознавстві, технології матеріалів та споріднених процесах, а також розвиток soft skills та освітніх навичок в сфері матеріалознавства, отримання знань та практичних умінь комунікації та презентації наукових результатів в рамках виконання наукових досліджень.

Основним предметом вивчення програми курсу є наукові проекти, їх структура, порядок реалізації та типові вимоги до отримуваних фундаментальних і прикладних результатів, презентація знань, фундаментальних і прикладних результатів наукового проекту аудиторії з різним рівнем попередньої підготовки.

Результати навчання: навчальна дисципліна «Семінар з наукових досліджень» пов’язана з дисциплінами фахової підготовки за спеціальністю 132 «Матеріалознавство», та її викладання формує у студентів базові навики проведення самостійних наукових досліджень.