• 12. Кореляційні функції з виродженими полями

    Вироджені поля. Диференціальні рівняння на кореляційні функції що містять вироджені поля. Операторні розклади з виродженими полями.


    11. Багатоточкові кореляційні функції в конформній теорії поля13. Бозонізація