Структура за темами

 • Рекомендована література.

  1. А.С. Давидов. ''Теория твердого тела'', ''Мир'' (Москва), 1979.
  2. N. W. Ashcroft and N. D. Mermin, "Solid State Physics", Harcourt College Publishers, 1976.
  3. J.M. Ziman, "Principles of the theory of solids", Cambridge University Press, 2013.

  • Електрон-фононна взаємодія для ковалентних кристалів. Метод деформаційного потенціалу.
  • Народження віртуальних фононів при русі електрона в ковалентному кристалі.
  • Перенормування спектру та ефективної маси електрона в ковалентному кристалі.
  • Електрон-фоннона взаємодія в іонних кристалах.
  • Взаємодія електрона з оптичними фононами. Полярон Пекара.