Структура за темами

 • Рекомендована література.

  1. А.С. Давидов. ''Теория твердого тела'', ''Мир'' (Москва), 1979.
  2. N. W. Ashcroft and N. D. Mermin, "Solid State Physics", Harcourt College Publishers, 1976.
  3. J.M. Ziman, "Principles of the theory of solids", Cambridge University Press, 2013.

  • Електрон в періодичному потенціалі. Теорема Блоха. Основні поняття зонної теорії. Метали, напівпровідники та діелектрики.
  • Наближення слабко зв'язаних електронів.
  • Наближення сильно зв'заних електронів.
  • Ефективна маса електрона. Тензор оберненої ефективної маси електрона.
  • Густина станів.
  • Електрон в кристалі та під впливом магнітного поля. Циклотронна маса електрона.
  • Зв'язок між циклотронною масою елетрона та тензором оберненої ефективної маси.
  • Статистика електронів в твердих тілах. Хімічний потенціал в металах та напівпровідниках.