Структура за темами

 • Рекомендована література.

  1. А.С. Давидов. ''Теория твердого тела'', ''Мир'' (Москва), 1979.
  2. N. W. Ashcroft and N. D. Mermin, "Solid State Physics", Harcourt College Publishers, 1976.
  3. J.M. Ziman, "Principles of the theory of solids", Cambridge University Press, 2013.

  • Квантування одноатомного ланцюжка. Фонони.
  • Квантування двохатомного ланцюжка. Акустичні та оптичні фонони.
  • Фонони в тривимірному кристалі.
  • Фонон-фононна взаємодія, ефекти ангармонізму.
  • Теплоємність твердих тіл. Наближення Дебая та Ейнштейна. Температура Дебая.