• Загальне

  Електродинаміка надпровідників базується на т.з. «дворідинній моделі», яка враховує співіснування в обємі надпровідника «нормальної» та надплинної електронної рідини, яка є   «квантово-корельваним» конденсатом електронів, що рухається згідно законів квантової механіки. В курсі розглядаються лінійна та нелінійна електродинаміка надпровідників на постійному та змінному струмі, а також ефекти макроскопічної квантової когерентності, що виникають у надпровідному стані , зокрема – ефект Джозефсона і його застосування в сучасній електроніці.   


  • Секція 9

   ВИКОРИСТАННЯ НАДПРОВІДНИКІВ В ЕЛЕКТРОТЕХНІЦІ ТА ЕЛЕКТРОНІЦІ          

               Створення електропровідних матеріалів з високою струмонесучою здатністю на основі високотемпературних надпровідників. Умови для ефективного пінінгу вихрів у ВТНП покриттях та плівках. Вплив границь зерен на електромагнітні властивості ВТНП матеріалів. Джозефсонівські єлементи на бікристалічних ВТНП плівках. Джозефсонівські приймачі та генератори на основі ВТНП матеріалів. СКВІДи та їхнє застосування.

    


   Секція 8