• Загальне

  Електродинаміка надпровідників базується на т.з. «дворідинній моделі», яка враховує співіснування в обємі надпровідника «нормальної» та надплинної електронної рідини, яка є   «квантово-корельваним» конденсатом електронів, що рухається згідно законів квантової механіки. В курсі розглядаються лінійна та нелінійна електродинаміка надпровідників на постійному та змінному струмі, а також ефекти макроскопічної квантової когерентності, що виникають у надпровідному стані , зокрема – ефект Джозефсона і його застосування в сучасній електроніці.   


  • Секція 8

   СЛАБКА НАДПРОВІДНІСТЬ. ЕФЕКТИ ДЖОЗЕФСОНА                    

               Загальна квантовомеханічна модель ефекту Джозефсона в слабкозв’язаній надплинній системі. Стаціонарний та нестаціонарний ефекти Джозефсона. Приклади слабкого зв’язку надпровідників: тунельний контакт S-І-S, S-N-S контакт, місток Дайєма. Слабкі зв’язки у високотемпературних надпровідних матеріалах. Резистивний стан джозефсонівського контакту: RSJ – модель. Джозефсонівський контакт в магнітному полі: рівняння Феррелла – Прейнджа. Джозефсонівські вихори. Залежність критичного струму джозефсонівського контакту від магнітного поля.   

    


   Секція 7Секція 9