• Загальне

  Електродинаміка надпровідників базується на т.з. «дворідинній моделі», яка враховує співіснування в обємі надпровідника «нормальної» та надплинної електронної рідини, яка є   «квантово-корельваним» конденсатом електронів, що рухається згідно законів квантової механіки. В курсі розглядаються лінійна та нелінійна електродинаміка надпровідників на постійному та змінному струмі, а також ефекти макроскопічної квантової когерентності, що виникають у надпровідному стані , зокрема – ефект Джозефсона і його застосування в сучасній електроніці.   


  • Секція 7

   НЕЛІНІЙНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА НАДПРОВІДНИКІВ У ВЕЛИКИХ ПОЛЯХ І СТРУМАХ 

               Модель критичного стану. Енергія активаціїї вихрів. Термоактивований рух вихрів  Крип магнітного потоку у надпровідниках.  Нелінійна дифузія вихрів. ВАХ надпровідника у змішаному стані. Фазова діаграма змішаного стану надпровідника. Поняття «вихрового скла» та «вихрової рідини». Електродинамічні властивості для різних станів вихрових ансамблів. 


   Секція 6Секція 8