• Загальне

  Електродинаміка надпровідників базується на т.з. «дворідинній моделі», яка враховує співіснування в обємі надпровідника «нормальної» та надплинної електронної рідини, яка є   «квантово-корельваним» конденсатом електронів, що рухається згідно законів квантової механіки. В курсі розглядаються лінійна та нелінійна електродинаміка надпровідників на постійному та змінному струмі, а також ефекти макроскопічної квантової когерентності, що виникають у надпровідному стані , зокрема – ефект Джозефсона і його застосування в сучасній електроніці.   


  • Секція 6

   .  ВИХОРИ АБРИКОСОВА ТА ЗМІШАНИЙ СТАН НАДПРОВІДНИКІВ    

               Вихори у надплинному Не-ІІ та надпровідниках. Надпровідники І-го та ІІ-го роду. Критичні магнітні поля Нс1, Нс2, Нс3 для надпровідників ІІ-го роду. Структура вихору Абрикосова. Власна енергія та енергія взаємодії вихорів. Вихрова решітка та змішаний стан надпровідників ІІ-го роду. Сила Лоренца та в’язкий рух вихрів у надпровіднику із струмом. Пінінг вихрів. Критичний струм депінінгу. Крип магнітного потоку у надпровідниках.


   Секція 5Секція 7