• Загальне

  Електродинаміка надпровідників базується на т.з. «дворідинній моделі», яка враховує співіснування в обємі надпровідника «нормальної» та надплинної електронної рідини, яка є   «квантово-корельваним» конденсатом електронів, що рухається згідно законів квантової механіки. В курсі розглядаються лінійна та нелінійна електродинаміка надпровідників на постійному та змінному струмі, а також ефекти макроскопічної квантової когерентності, що виникають у надпровідному стані , зокрема – ефект Джозефсона і його застосування в сучасній електроніці.   


  • Секція 5

   ТЕОРІЯ ГІНЗБУРГА – ЛАНДАУ ДЛЯ НАДПРОВІДНИКІВ 

   Параметр порядку для фазового переходу ІІ роду у надпровідний стан. Термодинамічне критичне магнітне поле Нс. Рівняння Гінзбурга-Ландау та граничні умови. Два масштаби довжини теорії Гінзбурга-Ландау. Ефект близькості на границі нормальний метал - надпровідник. Критичний струм Гінзбурга-Ландау. Ефект Літтла-Паркса

    


   Секція 4Секція 6