• Загальне

  Електродинаміка надпровідників базується на т.з. «дворідинній моделі», яка враховує співіснування в обємі надпровідника «нормальної» та надплинної електронної рідини, яка є   «квантово-корельваним» конденсатом електронів, що рухається згідно законів квантової механіки. В курсі розглядаються лінійна та нелінійна електродинаміка надпровідників на постійному та змінному струмі, а також ефекти макроскопічної квантової когерентності, що виникають у надпровідному стані , зокрема – ефект Джозефсона і його застосування в сучасній електроніці.   


  • Секція 4

   ЛІНІЙНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА НАДПРОВІДНИКІВ 

               Рівняння Лондонів. Глибина проникнення слабкого магнітного поля та ефект Мейсснера в надпровідниках. Квантування магнітного потоку в багатозв’язних надпровідниках. Феноменологічна теорія лінійного високочастотного відгуку надпровідників. Комплексна провідність на змінному струмі.  Скін ефект у надпровідниках. Поверхневий імпеданс надпровідників у НВЧ діапазоні. Порівняння даних експериментів із результатами феноменологічної теорії.


   Секція 3Секція 5