• Загальне

  Електродинаміка надпровідників базується на т.з. «дворідинній моделі», яка враховує співіснування в обємі надпровідника «нормальної» та надплинної електронної рідини, яка є   «квантово-корельваним» конденсатом електронів, що рухається згідно законів квантової механіки. В курсі розглядаються лінійна та нелінійна електродинаміка надпровідників на постійному та змінному струмі, а також ефекти макроскопічної квантової когерентності, що виникають у надпровідному стані , зокрема – ефект Джозефсона і його застосування в сучасній електроніці.   


  • Секція 3

   ДВОРІДИННА МОДЕЛЬ НАДПЛИННОГО СТАНУ

   Дворідинна модель для надплинного Не-ІІ та надпровідників – феноменологічна теорія. Температурна залежність густини надплинной та нормальної компонент в  Не-ІІ та надпровідниках. Експерименти з надплинним гелієм. Нульовий електричний опір та ефект Мейсснера-Оксенфельда в надпровідниках. Критичний струм та критичні магнітні поля у надпровідниках.

    


   Секція 2Секція 4