Метод k-середніх. Кластеризація.Ядрова оцінка густини розподілу.