Полілінійна регресія.Дерева ухвалення рішень та випадковий ліс.