Структура за темами

  • В даному змістовному модулі розглядаються фізичні моделі, які існують для описання фізичних властивостей біологічних макромолекул. Зокрема буде розглянуто модель Порода-Кратке для описання статистичних властивостей ланцюгових молекул (ДНК та білки). Для описання динаміки плавлення молекули ДНК буде розглянуто модель Пейрара-Бішопа. Для описання конформаційної динаміки подвійної спіралі ДНК буде розглянуто модель Волкова-Косевича.