Структура за темами

  • В даному змістовному модулі розглядаються фізичні механізми стабілізації молекул нуклеїнових кислот (ДНК, РНК) та молекул білків. Зокрема, детально розглядається роль іон-гідратного оточення. На прикладі молекули ДНК показується роль іонів металів, протиіонів, які нейтралізують заради на фосфатних групах, у формуванні структури подвійної спірлаі. Розглядається теорія Меннінга конденсації протиіонів на сильних поліелектролітах (ДНК), а також робиться огляд більш складних поліелектролітних теорій на основі рівняння Пуассона-Больцмана. Наводиться огляд результатів молекулярної динаміки ДНК з протиіонами. Детально розглядається ефект плавлення біологічних макромолекул та його експериментальні прояви. Для описання плавлення подвійної спіралі ДНК розглядається модель Зімма-Брегга.