Структура за темами

  • В даному змістовному модулі розглядаються принципи біологічного функціонування ДНК, РНК та бліків. Основною метою є сформувати у студента бачення цілісної картини біологічних процесів, в яких приймають участь розглядувані макромолекули. Зокрема, розглядаються принципи кодування генетичної інформації, структура генів, механізми зчитування генетичної інформації, синтез білка. Окремим завданням даного модуля є ознайомлення студентів з сучасними технологіями сиквенування ДНК – зчитування генетичних текстів. В якості індивідуального завдання студенти одержують задачу провести аналіз структури гену, який кодує білок, для якого в попередньому розділі будувался карта Рамачандрана, та окреслити основні біологічні властивості даного білка.