Структура за темами

  • В даному змістовному модулі розглядаються принципи структурної організації молекул білків. Спочатку наводиться структура та властивості поліпептидного ланцюгу. Детально обговорюється набір амінокисло, які входять в білкові молекули. Обговорюється первинна структура білків та аналізується конформаційна гнучкість поліпептидів. Пояснюється принцип побудови карти Рамачандрана та показується як можна будувати карту Рамачандрана за допомогою програми VMD. Аналізуються принципи утворення вторинної структури білкових молекул: альфа-спіраль та бета-шар. Проводиться аналіз карт Рамачандрана різних білків з різним вмістом альфа- та бета-структур. Пояснюється що таке третинна та четвертинна структура білків та наводиться класифікація. В якості завдання студенти одержують структуру з PDB-банку даних (індивідуально для кожного), яку вони мають проаналізувати за допомогою програми VMD і побудувати карту Рамачандрана.