Структура за темами

 • Ефект де Гааза - ван Альфена.

  (Розділ 10 [7].)

  1. Квазікласичне квантування енергетичних рівнів для вільного спектру. Умова Онзагера.  (Розділ 10.4 [7].) Рівні Ландау у графені.

  2. Ефект де Гааза - ван Альфена. (Розділ 10.5 [7].)

  (a) Одержання виразу для осцилюючої частини термодинамічного потенціалу.

  (b) Вираз для осцилюючої частини намагніченості та його порівняння з неосцилюючою частиною.

  (c) Аналіз формули Ліфшиця-Косевича. Приклад 3D електронного газу. Роль фази осциляцій. Намагніченість при високих температурах.

  (d) Роль розсіяння на домішках. Фактор Дінгла та температура Дінгла.

  (e)  Умови спостереження магнітних осциляцій у металах, напівметалах та графені.