Структура за темами

 • Електромагнітний відгук.

  (Розділ 7 of [2].  Розділ 3.4 [3].)

  1.  Визначення ядра електромагнітного відгуку та його основні властивості пов'язані зі збереженням струму та калібрувальною симетрією. (Розділ 7.4 of [2]. )
  2.  Загальний вираз для електромагнітного відгуку. Діамагнітний та парамагнітний члени. (Розділ 7.4 of [2]. )
  3.  Електромагнітний відгук у випадку системи на гратці. (Конспект.)
  4.  Зв'язок між електричною провідністю та ядром електромагнітного відгуку. 
   (Розділ 7.4 of [2] та конспект.)
  5. Електромагнітний відгук надпровідника. Нагадування про теорію братів Лондонів. (Конспект.)
  6. Розбиття ядра електромагнітного відгуку на повздовжню та поперечну частини. Наслідки калібровочної інваріантності. Правило сум для оптичної провідності. (Розділ 3.4.1 та 3.4.2 [3].)
  7. Орбітальна магнітна сприятливість.
   (Розділ 3.4.3  [3].)
  8. Ізолятор, провідник чи метал?
   (Робота [9] та конспект.)
  9.  Поздовжня провідність електронного газу. (Одержання піку Друде методом функцій Гріна.)
   (Розділ 7.4.1 of [2] та конспект.)