Структура за темами

  • Метою курсу є надання студентам-магістрантам всебічного розуміння квантових матеріалів та технологій, що сприятиме їхній здатності орієнтуватися в складнощах 2-ї квантової революції. За допомогою лекцій, дискусій та практичних вправ студенти вивчатимуть фундаментальні принципи квантової механіки, досліджуватимуть унікальні властивості квантових матеріалів та заглиблюватимуться в нові сфери застосування квантових технологій. Наприкінці курсу студенти матимуть знання та навички, необхідні для участі в передових дослідженнях та інноваціях у сфері квантової науки та технологій, що швидко розвиваються.

    Предмет курсу охоплює широкий спектр тем, пов'язаних з квантовою наукою та технологіями. Студенти вивчатимуть фундаментальні концепції квантової механіки, включаючи такі квантові явища, як надпровідність, топологічні ізолятори та квантовий магнетизм. Вони також вивчатимуть практичне застосування квантових матеріалів у таких галузях, як квантові комп'ютери та квантові обчислення, сенсори та метрологія, комунікація та енергетика. Центральною темою курсу є вивчення квантового транспорту в надпровідниках та приладів на його основі - від надпровідного квантового інтерферометра (SQUID) до надпровідних квантових комп'ютерівКрім того, студенти вивчатимуть поточні квантові проекти та ініціативи як в Європі, так і в усьому світі, а також нові тенденції та майбутні напрямки в цій галузі. Загалом, курс забезпечує міждисциплінарний підхід до розуміння та використання потенціалу квантових матеріалів і технологій для наукового прогресу та технологічних інновацій. 

    Наразі курс розглядається як факультативний та розрахований як на студентів так і співробітників Центру квантових матеріалів та квантових технологій КАУ.

    Силабус курсу

    • Заключна лекція слугує всеосяжним підсумком та оглядом всього курсу "Квантові матеріали та квантові технології". На цьому заключному занятті учасники розглянуть ключові концепції, ідеї та методології, що розглядалися протягом курсу. Ми поміркуємо над фундаментальними принципами квантових матеріалів, дослідимо різноманітні застосування квантових технологій та обговоримо наслідки квантових досліджень для різних галузей. Крім того, ми висвітлимо нові тенденції, майбутні напрямки та потенційні виклики у швидкозмінному ландшафті квантової науки і технологій. Ця заключна лекція має на меті закріпити результати навчання, надихнути на подальші дослідження та стимулювати дискусії на передовій квантових досліджень та інновацій.