• ВСТУП

    Цей курс є вступом у квантові технології, що сьогодні так стрімко розвиваються. Його побудовано на прикладі вивчення квантового транспорту в надпровідниках та приладів на його основі - від надпровідного квантового інтерферометра (SQUID) до надпровідних квантових комп'ютерів. Буде розглянуто такі теми: слабка надпровідність та ефекти Джозефсона, типи та властивості джозефсонівських контактів, елементи надпровідної електроніки, надпровідні кубіти та надпровідні квантові комп'ютери, електронна структура, топологія поверхні Фермі та особливості параметру порядку новітніх надпровідників, низьковимірні електронні системи, топологічні ізолятори та надпровідність... Наразі курс розглядається як факультативний та розрахований як на студентів так і співробітників Центру квантових матеріалів та квантових технологій КАУ

Технології отримання плівок та елементів електронікиЕлектронна структура, топологія поверхні Фермі та особливості параметру порядку новітніх надпровідників