Структура за темами

 • Про освітній курс

  Рівень вищої освіти

  Другий (магістерський)

  Галузь знань

  13 Механічна інженерія

  Спеціальність

  132 Матеріалознавство

  Освітня програма

  Матеріалознавство

  Статус дисципліни

  За вибором

  Форма навчання

  очна (денна)

  Рік підготовки, семестр

  3 семестр

  Обсяг дисципліни

  5 кредитів (150 годин)

  Семестровий контроль/ контрольні заходи

  диференційований залік

  Розклад занять

  лекція – 2 години на тиждень (30 годин); семінарські – 1 годин на тиждень (15 год); самостійна робота – 105 годин

  Мова викладання

  українська

  Інформація про
  керівника курсу / викладачів

  Кафедра прикладної фізики та матеріалознавства (Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М. Францевича НАН України, Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України).

  Лектор: док. техн. наук, старший науковий співробітник, Згалат-Лозинський Остап Броніславович, zgalatlozynskyy@gmail.com, 0509868257

  докт. техн. наук, Міленін Олексій Сергійович, asmilenin@ukr.net, 067-457-95-99

  Семінарські заняття: док. техн. наук, старший науковий співробітник, Згалат-Лозинський Остап Броніславович, zgalatlozynskyy@gmail.com, 0509868257

  докт. техн. наук, Міленін Олексій Сергійович, asmilenin@ukr.net, 067-457-95-99

  Розміщення курсу

  https://eduportal.kau.org.ua/course/index.php?categoryid=19

  платформа для онлайн підключення:

  Zoom, Google Meet


 • Лекція 1: Проект і управління проектом

  Основні теми Лекції:

  –  основні поняття та визначення;

  –  проектний трикутник та інші моделі якості проектів;

  –  етапи проекту;

  –  види проектів;

  –  управління програмою, портфелем;

  –  контекст (середовище) проекту;

  –  керівник проекту.  • Лекція 2: Життєвий цикл проекту

   Основні теми Лекції:

   –  основні поняття та визначення;

   –  фази проекту, зв'язки між фазами проекту;

   –  вплив організації на управління проектами;

   –  стейкхолдери;

   –  команда проекту;

   –  групи процесів управління проектом.   • Лекція 3: Управління інтеграцією та змістом проекту

    Основні теми Лекції:

    –  загальна схема процесів управління інтеграцією проекту;

    –  розробка статуту проекту та плану управління проектом;

    –  управління роботами проекту, інтегрований контроль змін;

    –  моніторинг і контроль робіт проекту;

    –  закриття проекту чи фази;

    –  планування управління змістом, збір вимог і визначення змісту;

    –  створення ієрархічної структури робіт, підтвердження та контроль змісту.


    • Лекція 4: Управління термінами, вартістю та якістю проекту

     Основні теми Лекції:

     –  управління термінами проекту;

     –  планування управління вартістю;

     –  оцінка вартості проекту, визначення бюджету та контроль вартості;

     –  планування управління якістю проекту;

     –  забезпечення та контроль якості проекту.     • Лекція 5: Управління людськими ресурсами та комунікаціями проекту

      Основні теми Лекції:

      –  планування управління людськими ресурсами;

      –  набір і розвиток команди проекту;

      –  управління командою проекту;

      –  планування управління комунікаціями;

      –  управління комунікаціями;

      –  контроль комунікацій.      • Лекція 6: Управління ризиками проекту

       Основні теми Лекції:

       –  планування управління ризиками;

       –  ідентифікація ризиків;

       –  якісний аналіз ризиків;

       –  кількісний аналіз ризиків;

       –  планування реагування на ризики;

       –  контроль ризиків.