• Групи та алгебри Лі

  Зміст теми:

  1. Теорія груп: визначення, властивості, приклади
  2. Елементи диференціальної геометрії: гладкий многовид, додитичний простір
  3. Групи Лі: визначення, приклади
  4. Алгебри Лі як дотичний простір в одиниці групи Лі
  5. Алгебри Лі: абстрактне визначення, приклади


  Контрольні питання:

  1. Що таке абелева група? Наведіть приклад абелевої та неабелевої групи.
  2. Що собою представляє група U(1), SU(2), U(1)\( \times \)U(1) з геометричної точки зору.
  3. Як пов'язані між собою алгебри Лі so(3) та su(2)? Теж саме для груп Лі SO(3) та SU(2).

  Теорема НетерПредставлення груп та алгебр Лі