Рівняння Максвелла в релятивістській формі. Принцип найменшої дії для електромагнетизму. Калібрувальна інваріантність.