Структура за темами

  • Метою навчальної дисципліни «Вступ до теорії сильно корельованих систем» є засвоєння студентами основи сучасних теоретичних підходів до опису колективних явищ у системах багатьох взаємодіючих частинок, що включає в себе уявлення про роль електрон-електронної взаємодії у формуванні фізичних властивостей систем з вузькими енергетичними зонами та зв’язок електронної структури сильно корельованих систем (СКС) з ефектами локалізації та делокалізації носіїв заряду та спіну. Розглядаються рівноважні властивості СКС та причини і закономірності фазових перетворень у них, сучасні теоретичні методи дослідження електронної структури та електронних властивостей функціональних матеріалів на основі СКС. Курс сприяє кращому розумінню останніх досягнень в сфері прикладної фізики та наноматеріалів, зокрема, квантових матеріалів і технологій, а також формуванню наукового світогляду, логічного і аналітичного мислення майбутніх науковців і викладачів у галузі фізики.


  • 1. L. I. Yatrebov, A. A. Katsnelson. Foundations Of One Electron Theory Of Solids. Mir Publishers, 1987. (https://archive.org/details/yatrebov-katsnelson-foundations-of-one-electron-theory-of-solids/mode/2up)

    2. Richard D. Mattuck. A Guide to Feynman Diagrams in the Many-body Problem (Sec. Ed.). Dover Publications Inc., New Yourk, 1992.

    3. Vladimir Anisimov, Yuri Izyumov. Electronic Structure of Strongly Correlated Materials. Springer Series in Solid-State Sciences, 163, 2010.