Структура за темами

 • Викладач: Валентин Геннадійович Гаврилюк

  Зміст теми

  1. Розчинність в твердому стані. Типи твердих розчинів.
  2. Фактори, що керують утворенням твердих розчинів. Правила Юм-Розері.
  3. Значення електронної концентрації. Електронна модель Джонса для обмежених твердих розчинів.
  4. Роль розмірного фактору. Закон Вегарда.
  5. Атомний порядок в твердих розчинах.
  6. Проміжні сполуки: електронні фази та інтерметаліди.