Структура за темами

 • Викладач: Валентин Геннадійович Гаврилюк

  Зміст теми

  1. Визначення. Хімічний потенціал і термодинамічна активність.
  2. Механізми дифузії. Роль дислокацій і границь зерен.
  3. Макроскопічна теорія дифузії. Перший закон Фіка.
  4. Лабораторна та ґраткова системи координат. Коефіцієнти взаємної дифузії, власні та парціальні коефіцієнти дифузії.
  5. Дифузія при наявності зовнішніх впливів. Аномальний масоперенос.
  6. Другий закон Фіка. Рівняння Планка-Фоккера.