Метою курсу «Сучасні функціональні наноматеріали: структура, методи отримання, галузі використання» є отримання знань та вмінь щодо теоретичних та практичних основ створення функціональних наноструктурованих матеріалів, методів дослідження структурних параметрів матеріалів, отримання матеріалів з необхідними функціональними властивостями (зокрема оптичними).

Основним предметом вивчення програми курсу є способи створення функціональних наноструктурованих матеріалів з певними оптичним параметрами для сучасних потреб у технічних та біомедичних галузях.

Результати навчання: навчальна дисципліна «Сучасні функціональні наноматеріали: структура, методи отримання, галузі використання» пов’язана з дисциплінами фахової підготовки за спеціальністю 132 «Матеріалознавство», та її викладання формує у студентів базові навики, що необхідні для розуміння процесів створення наноструктурованих матеріалів певного складу з визначеними функціональними властивостями.