Метою курсу «Прогресивні композиційні матеріали та технології» є опанування новітніми знаннями щодо структури, властивостей та технологічних процесів отримання сучасних композиційних  матеріалів в залежності від складу, природи матриці (керамічні, полімерні, металеві) та наповнювача, виду наповнювача, взаємного впливу матриці та наповнювача. Узагальнення знання про класифікацію, особливості структури і типу армування, матеріали матриць та наповнювачів для композиційних матеріалів конструкційного та функціонального призначення.

Основним предметом вивчення програми курсу є взаємозв’язок між складом та структурою композиційних матеріалів, їх властивостями та технологіями їх виготовлення.

Лекційний курс супроводжується практичними заняттями з аналізу структури та властивостей наповнювачів та сполучних для полімерних композиційних матеріалів, визначення оптимальних технологічних параметрів отримання композиційних матеріалів з заданими фізико-механічними характеристиками.

Результатом навчання стане набуття навиків практичного використання теоретичних знань отриманих за дисциплінами фахової підготовки за спеціальністю 132 «Матеріалознавство» для застосовування системного підходу до вирішення питань з обрання матеріалів та технологій їх отримання для проведення наукових досліджень в рамках виконання кваліфікаційної роботи.