В курсі викладаються основи сучасного матеріалознавства наноструктур та нанокомпозитів. Актуальність викладання дисципліни, яка пов’язана з цією провідною частиною сучасного  матеріалознавства полягає в тому, що сегмент наноматеріалів і нанотехнологій їх виробництва та використання є таким, що найбільш швидко розвивається і досяг майже 4 трлн доларів США у 2021 р. Тому, саме фахівці в галузі наноматеріалів і нанотехнологій є одними з найбільш затребуваними в світі високих технологій. Науковці, що працюють в цій галузі потребують багатодисциплінарної підготовки. Тому в запропонованому курсі розглядаються різні основи фізико-хімії і механіки, фізики і матеріалознавства наночастинок, нанострижнів, квантових точок, тонких плівок, консолідованих об’ємних тіл і методи їх отримання, аналізуються особливості структури фізико-хімічних, фізико-механічних, оптичних, електромагнітних та біологічних властивостей наноматеріалів, характеризуються основні напрямки сучасного і майбутнього застосування наноматеріалів.

Мета курсу – дати студентам систематичні багатодисциплінарні основи знань в області матеріалознавства наноструктур: фізико-хімії і технології одержання наноматеріалів, особливостей їх структури і зв’язку з властивостями та потенційними або існуючими застосуваннями. З лабораторних занять студенти отримують практичні навички роботи з наноматеріалами на сучасному обладнанні.