Метою дисципліни «Обчислювальні методи механіки мікронеоднорідних матеріалів та мультимасштабне моделювання» є саме поглиблене вивчення мікромеханіки. В даному курсі послідовно викладаються фундаментальні засади мікромеханіки, наводяться аналітичні розв’язки важливих задач про про ефективні властивості композитів. Крім того показана низка практично важливих прикладів чисельного знаходження ефективних властивостей шляхом скінчено-елементного моделювання, а також розбираються приклади комп’ютерної генерації фізично-обумовленої випадкової структури, знання якої необхідно для подальшого знаходження ефективних властивостей. Насамкінець розглядається сучасний комп’ютерний мультимасштабний підхід до моделювання, який базується на відході від дискретних параметрів, що описують структуру матеріалу, а відслідковує її напряму шляхом скінченно-елементного моделювання на представницькому осередку. З іншого боку мультимасштабне моделювання враховує взаємопов’язаний вплив макроскопічного напружено-деформованого стану та еволюції структури в кожній точці тіла що деформується. Для зручності вивчення реалізація всіх обчислювальних методів відбувалась в системі математичних обчислень Matlab, при цьому метод скінчених елементів реалізовувався за допомогою пакета Matlab PDE Toolbox.