Метою курсу «Фізичні основи матеріалознавства» є отримання знань та вмінь щодо теорії та експериментальних методів дослідження властивостей металів, напівпровідникових та діелектричних матеріалів з позиції прикладного матеріалознавства: вплив природи хімічних зв'язків, хімічного та фазового складу, атомної структури та структурних недосконалостей на властивості матеріалу.

Основним предметом вивчення програми курсу є властивості матеріалів, зокрема металів,  діелектричних та напівпровідникових сполук.

Результати навчання: навчальна дисципліна «Фізичні основи матеріалознавства»  пов’язана з дисциплінами фахової підготовки за спеціальністю 132 «Матеріалознавство», та її викладання формує у студентів базові навики, що необхідні для експериментального дослідження властивостей матеріалів.