Метою навчальної дисципліни "Структура та властивості матеріалів" є підготовка на основі ступеня бакалавра висококваліфікованих наукових і науково-педагогічних кадрів в галузі знань 13 Механічна інженерія зі спеціальності 132 Матеріалознавство шляхом здобуття ними компетентностей, достатніх для розв’язання фундаментальних та технологічних задач в певній галузі професійної діяльності, зокрема, при створенні, впровадженні та використанні наукомістких технологій, при проведенні теоретичних і експериментальних досліджень фізико-хімічних процесів в сучасних матеріалах, при аналізі надійності відповідальних конструкцій, що забезпечують виконання професійних обов’язків, практичної та науково-дослідної діяльності з питань матеріалознавства у сфері спеціальної електрометалургії, машинобудування, експертизі стану матеріалів і конструкцій.