В курсі викладаються основи класичного матеріалознавства як сучасної меганауки. Актуальність викладання дисципліни полягає в тому, що сегмент реального матеріального виробництва в світі спирається на досягнення науки про матеріали і конкурентоздатність виробів і виробництва безпосередньо залежить від інновацій в даної галузі знань. Не можна сьогодні уявити себе будь яку галузь матеріального виробництва без застосування новітніх матеріалів. Найбільш консервативні частини економіки світу – інфраструктура промисловості, транспорту, енергетики і охорони довкілля теж вимагають нових матеріалів, що витримують довготривалу експлуатацію при великих навантаженнях і енергоємності. Тому, саме фахівці в галузі матеріалознавства затребувані в світі високих технологій і матеріального виробництва. Науковці, що працюють в цієї галузі потребують багатодисциплінарної підготовки і формування в них широкого світогляду. Тому в запропонованому курсі розглядаються різні основи матеріалознавства, що спираються на основи хімії, механіки, фізики і кристалографії, фізичної хімії та хімічної фізики кристалічних і аморфних твердих тіл, полімерів і рідких кристалів, композиційних матеріалів. Курс побудований навколо розшифрування класичного матеріалознавчого трикутника причинно-наслідкових зав’язків: складу, структури і властивостей матеріалів та методів їх отримання.

Мета курсу – викласти студентам систематичні багатодисциплінарні основи знань в області класичного матеріалознавства: фізики, хімії, технології одержання матеріалів, особливостей їх структури і зв’язку з властивостями та потенційними або існуючими застосуваннями. З лабораторних зайнять студенти отримують практичні навички роботи з матеріалами на сучасному обладнанні.