Навчальна дисципліна «Сучасні методи характеризації матеріалів» входить до циклу професійної наукової підготовки магістрів матеріалознавчого профілю. Засвоєння тем дисципліни необхідне для успішного дослідження характеристик матеріалів на високому науковому рівні. Метою курсу є отримання знань про: сучасні методи визначення характеристик матеріалів та областей їх застосування; конструкції вимірювальних приладів та особливості їх функціонування; вимоги до експериментальних зразків; методи аналізу та опрацювання експериментальних результатів, а також отримання необхідних навичок застосування сучасних методів та методик експерименту в лабораторних умовах, сучасних інформаційних технологій аналізу параметрів структури та опрацювання результатів експериментального визначення властивостей матеріалів, оцінки точності експериментів.

Лекційний курс супроводжується лабораторними роботами та індивідуальними практичними завданнями, які магістранти виконують під час самостійної роботи. Набуті знання та навики є важливим інструментом для майбутньої самостійної наукової та педагогічної роботи.