Знати: ефективно використовувати на практиці теоретичні компоненти науки: поняття, судження, умовиводи, закони; уявляти панораму універсальних методів і законів сучасного природознавства; працювати на сучасному експериментальному обладнанні; абстрагуватися від несуттєвих впливів при моделюванні реальних фізичних ситуацій; планувати оптимальне проведення експериментів; ознайомитися з основними напрямками наукової діяльності підрозділів Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України в області наноструктурних досліджень та створювати презентаційні матеріали і робити доповіді на семінарах.

Вміти: планувати і ставити фізичний експеримент та обробляти його результати; володіти навичками самостійної роботи в лабораторії на сучасному експериментальному обладнанні та методами математичного моделювання фізичних задач; якісно доповідати результати на високому науковому та методичному рівнях.