Знати: сучасні уявлення про пріоритети дослідження та використання космічного простору; основні ідеї та методи щодо одержання матеріалів в орбітальних умовах; фізичні основи процесів твердіння, спрямованої кристалізації, тепломасопереносу у рідинах та сумішах, гідродинаміки та поверхневих явищ в умовах невагомості (мікрогравітації); сучасні методи та засоби дослідження процесів, що відбуваються внаслідок зміни сили тяжіння в широких межах.

Вміти: аналізувати перебіг багатофакторних процесів одержання матеріалів та визначати суттєві змінні, що визначають відносний  вплив фізико-хімічних властивостей матеріалу та процесу його оброблення; обирати релевантні моделі опису процесів за умов зміненої сили тяжіння; застосовувати новітні ідеї, що їх запропоновано у проведених раніше космічних експериментах, для розширення меж застосування відомих методів та технологій; самостійно вивчати та аналізувати сучасну наукову та методичну літературу з космічного матеріалознавства та космічних досліджень.