Знати: сучасні проблеми фізики, новітні відкриття природознавства; теоретичні моделі фундаментальних процесів і явищ у фізиці та її додатках; принципи симетрії і закони збереження; постановку проблем фізико-хімічного моделювання; методи отримання матеріалів, що мають незвичайні фізико-механічні властивості; особливості атомної та електронної будови таких матеріалів; фізичну природу явищ і ефектів при фазових перетвореннях мартенситного типу.

Вміти: ефективно використовувати на практиці теоретичні компоненти науки; працювати на експериментальному обладнанні; планувати оптимальне проведення експерименту; застосовувати в концентрованій формі систему фундаментальних знань в галузі фізики твердого тіла, квантової фізики, фізики та хімії поверхні, матеріалознавства для розуміння природи незвичайних явищ і ефектів при фазових перетвореннях мартенситного типу в різних металах і сплавах.