Знати: сучасні проблеми фізичного матеріалознавства, моделі процесів і явищ в матеріалах, методи дослідження і оцінки властивостей матеріалів.

Вміти: ефективно використовувати на практиці отримані знання, вибирати необхідні фізичні методи для експериментів та планувати їх оптимальне проведення.