Знати: місце і роль загальних питань науки в наукових дослідженнях; сучасні проблеми фізики твердого тіла, матеріалознавства; завдання структурного аналізу в фізичному матеріалознавстві та фізиці міцності; володіти теоретичними основами методів електронно-зондового аналізу, аналітичної електронної мікроскопії, мати уявлення про інші методи локального аналізу, постановку проблем фізико-хімічного моделювання та про взаємозв’язки і фундаментальну єдність природничих наук.

Вміти: ефективно використовувати на практиці теоретичні компоненти науки: поняття, судження, умовиводи, закони; вміти розшифровувати зображення і електронограми, підбирати необхідний комплекс методів для вирішення конкретних дослідницьких завдань в області дослідження структури матеріалів. Орієнтуватися у виборі сучасної спеціальної наукової літератури.