Знати:  основні експериментальні прийоми комплексного аналізу матеріалів — основи проведення наукових досліджень; методи підготовки та проведення експериментальних досліджень; основи апроксимації експериментальних даних; основи конструкції експериментального обладнання; використання сучасних технічних засобів проведення експерименту та одержання відповідних даних для вирішення науково-технічних задач.

Вміти:  застосовувати техніку експерименту до розв’язання задач виготовлення, оброблення, тестування, аналізу та характеризації матеріалів; технічно грамотно та економічно доцільно вибирати методи досліджень, схеми та апаратуру вимірювань залежно від сформульованого завдання, обсягу досліджень і необхідної точності експерименту; узагальнювати на сучасному науково-технічному рівні одержані експериментальні дані; удосконалювати техніку експерименту, а також творчо використовувати спеціальну науково-технічну літературу; розробляти нові та вдосконалювати наявні методи й методики досліджень.