Кафедра молекулярної біології і біотехнології Київського академічного університету здійснює підготовку здобувачів освітнього ступеня "магістр" за спеціальністю 091 "Біологія" на базі Інституту молекулярної біології і генетики Національної академії наук України. Кафедра готує магістрів для роботи у таких сучасних напрямах досліджень як клітинні технології та основи клітинної терапії, розвиток новітніх біотехнологій, молекулярні механізми ензимології білкового синтезу, введення у системну біологію, комп’ютерні методи моделювання, сучасні методи редагування геному, епігенетична регуляція експресії генів, генна інженерія рослинних та тваринних клітин, сигнальні каскади клітин за норми та при патологічних змінах. Наша освітньо-наукова програма є міждисциплінарною, і її основним компонентом є науково-дослідна робота. Вже на першому курсі магістратури студенти 50% часу приділяють дослідницькій роботі. На другому – 100%. Студенти опановують базові методи роботи у класі-лабораторії, оснащеній необхідним базовим обладнанням для проведення усіх основних молекулярно-біологічних досліджень. Крім того, освітній процес на кафедрі передбачає безпосередню участь студентів у дослідницькій роботі відділів та лабораторій за обраною тематикою магістерської роботи та їхню участь у грантових дослідженнях відповідних груп.