• 7. Конформна симетрія в n-вимірному просторі

    Система в точці фазового переходу другого роду. Конформна симетрія в n-вимірному просторі. Квазіпервинні поля та їх кореляційні функції.


    6. Квантовий ланцюжок Ізінга в поперечному полі8. Тотожності Уорда в квантовій теорії поля