• ТЕМА 3+4

  Лекція 3. Дефекти кристалічної будови і їх вплив на міцність. Класифікація дефектів кристалічної будови. Схема Одінга. Теорія міцності Грифітса для реальних крихких тел. Теорія руйнування Стро. Методи визначення дефектів кристалічної будови. Метод ямок травлення для виявлення дислокацій. Метод просвічувальної електронної мікроскопії (загальні відомості). Метод рентгенівської топографії. Метод декорування дислокацій. Метод автоіонного мікроскопа ([20.1]; [8]; [17]; [18]; [15]; [4]; [2]).

  Завдання для самостійної роботи (5 год.)

  1. Вивчення матеріалу лекції.

  2. Опрацювання матеріалу, що винесений на самостійне вивчення:

  Методика рентгенівської топографії [17].

  Характеристика дислокаційної структури матеріалів за результатами рентгено-структурних досліджень [38].

  Вакансії в кристалах та їх вплив на механічні й інші властивості матеріалів  ([8]; [18]).

  Лекція 4. Дислокаційні механізми пластичної деформації. Співвідношення між макроскопічною деформацією і рухливістю дислокацій. (Теорія Гілмана). Швидкість дислокацій в кристалах (теорія й експеримент). Визначення швидкості дислокацій по рухливості окремих дислокацій й по довжині дислокаційних нагромаджень. Геометрія ковзання. Теорія Мільмана-Трефілова напруження течії кристалів. Термоактиваційний аналіз пластичної деформації (енергія активації і активаційний об'єм) для кристалів із різною кристалічною структурою. Характеристична температура деформації кристалічних матеріалів ([3]; [13]; [39]; [14]; [1]; [15]; [4]).

  Завдання для самостійної роботи (3 год.)

  1. Вивчення матеріалу лекції.

  2. Опрацювання матеріалу, що винесений на самостійне вивчення:

  Інші теорії температурної залежності напруження течії ([1]; [39]; [18]).

  Комп‘ютерні розрахунки енергії активації та активаційного об‘єму для конкретних матеріалів по опублікованим в літературі експериментальним результатам ([29]; [1]).


ТЕМА 1+2Тема 3