• ТЕМА 1+2

  Фізика міцності і пластичності як наука. Теоретична міцність кристалів. Масштабні рівні пластичної деформації. Теорія Орована для напруження відриву і теорія Френкеля для напруження зсуву 

  Завдання для самостійної роботи (7 год.)

  1. Вивчення матеріалу лекції.

  2. Опрацювання матеріалу, що винесений на самостійне вивчення:

  Сучасні комп‘ютерні розрахунки теоретичної міцності.

  Теоретична пластичність матеріалів [37].

  Пружні властивості матеріалів. Теорія та експериментальні дані для різних матеріалів ([41]; [42]).

  Лекція 2. Статистична теорія міцності крихких матеріалів. Статистична теорія міцності Вейбула. Визначення параметрів Вейбула для керамічних матеріалів ([40]).

  Завдання для самостійної роботи (1 год.)

  1. Вивчення матеріалу лекції.

  2. Опрацювання матеріалу, що винесений на самостійне вивчення:

  Інші сучасні статистичні теорії міцності  ([40 ]).


ТЕМА 3+4