• 1. Матеріали під впливом зовнішніх чинників

    Вступна лекція

    Температура: шкали, рекорди, нормальні та екстремальні температури Всесвіту, пічі та криостати. Температури Планка та Хейчдорна. Великий адронний колайдер та ІТЕР. Методи реєстрації температури. 

    Тиск: від ультра високого вакууму до металічного водню, вакуумні насоси та преси.

    Фазові діаграми: P-T, B-T, T-x

2. Матеріали в магнітних та електричних полях