Курс присвячений базовим поняттям загальної топології.